Książki o Vipassanie dostępne w języku polskim

 

William Hart: Sztuka życia. Medytacja Vipassana. 

Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012

Spisana przez Williama Harta Sztuka życia jest pierwszą przeznaczoną dla szerokiego grona odbiorców książką, która szczegółowo opisuje Vipassanę nauczaną przez S.N. Goenkę w tradycji Sayagyi U Ba Khina.

 

Jesienią ukaże się polskie wydanie książki:

S.N. Goenka: Wspaniały strumień Dhammy. 

Wydawnictwo Anicca.pl, Warszawa 2016 

Trzy publiczne wykłady zamieszczone w tej książce zostały wygłoszone przez S.N. Goenkę w Hajdarabadzie, w Indiach, w dniach od 22 do 24 lipca 1993 roku. Sanskryckie słowo Dharma (w języku palijskim Dhamma) pierwotnie znaczyło „prawo natury” lub „prawda”. We współczesnych Indiach słowo to utraciło źródłowe znaczenie i błędnie używa się go na określenie „ruchu religijnego” lub „religii”. Wychodząc od tego problemu, Goenka wyjaśnia, że medytacja Vipassana uczy, jak prowadzić życie pełne czystej Dhammy – życie pełne pokoju, harmonii i życzliwości

 

Dalsze informacje o materiałach dostępnych dla osób, które ukończyły przynajmniej jeden dziesięciodniowy kurs Vipassany, znajdują się tutaj.